Vergoedingen en registraties

Vergoedingen en registraties

 

Als Lichaamsgericht (psycho)therapeut ben ik aangesloten bij de SBLP: Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapie

Lichaamsgerichte en/of integratieve therapie valt onder alternatieve geneeswijzen en kan worden vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw zorgpakket en uw verzekering. U hoeft dus geen eigen bijdrage uit eigen risico te betalen. Een overzicht van verzekeringen en de hoogte van de bedragen kunt u vinden op de website van de SBLP .

Als registertherapeut ben ik aangesloten bij de RBCZ  en sta vermeld in de zorggids van Vektis  met agb code.

Tevens ben ik aangesloten bij tucht- en klachtrecht volgens de laatste normen. Wkkgz geregeld bij CAM COOP, registratienummer: SBLP- 18086108.

 Hoe gaat dat in zijn werk?

Voor zowel jou als mij is het prettig om te weten wat te doen als gebrekkige communicatie of onvrede leiden tot een geschil of klacht. Er is een helder traject dat gevolgd kan worden om tot een oplossing te komen. Dat traject is als volgt:

Stap 1. Bespreken
Bij geschillen is het advies om dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kun je schriftelijk een klacht indienen.
Stap 2. Contact met SBLP
Als het besproken is en er is geen passende oplossing gekomen, dan kun je contact daarover opnemen met de klachtenfunctionaris van de SBLP. Het secretariaat zal je inlichten hoe en waar je de klacht kunt indienen conform het klachten reglement van de SBLP. Mail: ledenadministratie@sblp.nl.
Of via de website van de SBLP (www.SBLP.nl/ Cliënten / klachtenreglement).
Stap 3. Onafhankelijke geschillencommissie
Mochten de klachten zware grensoverschrijding inhouden of de klachtenprocedure geen bevredigende oplossing hebben opgeleverd, dan kan je bij een onafhankelijke geschillencommissie een klacht indienen. De geschillencommissie maakt, indien een klacht ontvankelijk is bevonden, een bindende uitspraak.
WkkGZ waar de geschillencommissie onder valt heb ik geregeld bij CAM COOP. Voor meer informatie ga naar www.camcoop.nl

 

 Ik voldoe aan alle normen volgens richtlijnen AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Als praktijk sta ik ingeschreven bij de KvK Gooi- en Eemland: 32129342

BTW nr. NL001133072B35

Contact

Witte de Withstraat 31 
3814 TA Amersfoort 

T 033 4728917
M 06 20891191
welkom@eigem.nu