Lichaamsgerichte therapie

Werken met trauma vlg. Polyvagaal theorie

Deze therapie is ontwikkeld door Deb Dana en gebaseerd op de polyvagaal theorie van Stephen W. Porges en is zeer geschikt voor traumawerk. Door penduleren, focussen en waarnemen, leert de cliënt zijn/haar patronen in verschillende lagen te (h)erkennen in zichzelf en met de wereld om hem/haar heen.

Het fundament hierbij is bewustwording van de neurobiologie binnen iemand zelf en die te leren herkennen, waardoor er een verschuiving van patronen mogelijk is op gebied van gedrag, denken, voelen en ervaren.

Hierdoor ontstaat een nieuwe balans en nieuwe mogelijkheden in het leven van de cliënt: heling en integratie.

En zeker zo belangrijk: het geeft de cliënt gereedschap om zelf te leren omgaan met moeilijkheden en trauma’s in het nu en in de toekomst.

Medische Massage Therapie vlg. Volkier Bentinck

Onderpool- of Bovenpool massage op antroposofische grondslag. Serie massages gericht op het in balans brengen van de onderpool- en bovenpool processen. In te zetten voor diverse medische klachten. Zie ook Medische Massages.

Ademwerk

Door middel van gerichte ademhaling, het opladen van het energie systeem en interventies door de therapeut, is het mogelijk het bestaande energiepatroon te doorbreken en bij geblokkeerde delen in het lichaam te komen. Daarmee samenhangende emoties, gedachten en/of herinneringen kunnen hierbij vrij komen, indien nodig tot expressie worden gebracht (ontlading)  Onbewuste gevoelens en gedachten worden bewust en geven inzicht. De energie die vrij komt, kan weer gaan stromen en komt weer ter beschikking aan het gehele lichaam(integratie). Ademwerk helpt je weer in contact te komen met je eigen levensstroom, waardoor je jezelf levendiger en meer compleet voelt. adem = energie = leven = stromen = beweging = groei = wording

Karakteranalyse 

De karakterstijlen worden gevormd in onze vroege kindertijd en hebben te maken met het al dan niet goed doorlopen van de verschillende ontwikkelingsfasen als kind. Wilhelm Reich ontdekte dat deze karakterstijlen zich uitdrukken in de lichaamsbouw van het volwassen lichaam en heeft deze verschillende typen lichaamsbouw omschreven en fysiek in kaart gebracht in de zogenaamde segmenten van het spierpantser. Elk type lichaamsbouw heeft zijn/haar eigen specifieke thematiek in het leven en relateert met een bepaalde ontwikkelingsfase in onze kindertijd. Het zegt letterlijk iets over hoe wij als mens in het leven staan.

Bio-energetica

Bio-energetica is ontwikkeld door Alexander Lowen, leerling van Wilhelm Reich. Het is een methode van houding- en bewegingsoefeningen die de geblokkeerde energie in het lichaam weer in beweging brengt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de basisprincipes als doorstroom-opladen-ontladen-relaxatie-integratie van energie door beweging, adem en geluid. Door deze methode kan geblokkeerde en/of bevroren energie in de vorm van ingehouden emoties en chronisch spierspanningen, op een gerichte en veilige manier tot expressie worden gebracht. Bio-energetica brengt mensen weer in contact met hun oorspronkelijke gevoelens, gedachten en sensaties, waardoor vitaliteit en levensblijheid terug kan stromen naar de gehele mens en er heling kan plaats vinden.

Inquiri en focussen

Contact maken met alles wat er jouw leeft vanuit het hier en nu. Door waarnemen en benoemen kom je in contact met jouw felt sense. De therapeut begeleid dit proces door te volgen en te leiden a.h.v. gerichte vragen vanuit een open onderzoekende grondhouding. Het onderbewuste wordt ‘belicht’ en komt daardoor vrij naar de oppervlakte van het bewustzijn, waardoor er inzichten ontstaan bij de cliënt en heling mogelijk is.

Systemisch werk; opstellingen

Methode om een thema of vraag van een cliënt in de ruimte neer te zetten met behulp van representanten; dit zijn mensen die op de plek staan voor iemand van je familie, werk of een begrip. Zij worden opgesteld door de vraagsteller door ze intuïtief neer te zetten. Hierdoor ontstaat een ‘wetend’ veld dat het systeem weergeeft van de vraagsteller.

De opsteller begeleid dit proces door de representanten te vragen wat ze in de verschillende posities ervaren en waarnemen en volgt wat zich laat zien en wat wil gebeuren. Hij/zij begeleid de dynamiek tijdens dit proces en waar mogelijk: herstel van balans en harmonie in het systeem. Dit gaat soms tot wel 7 generaties terug.

Afhankelijk van het soort vraag en opstelling wordt de vraagsteller direct of aan eind van de opstelling in het veld geplaatst.

Bij familieopstellingen wordt er gewerkt met de zielslaag. Dit is met het gewone verstand vrijwel niet te bevatten en daarom is tijd nemen een belangrijk onderdeel van integratie en heling en kan een opstelling nog heel lang doorwerken. Zelfs tot 2 jaar nadien.

Systemisch werk kan ook als methodiek gebruikt worden bij individuele sessies. Er wordt dan gebruik gemaakt van grondankers i.p.v. representanten.

Tafelopstelling

Zoals het woord als zegt: er wordt een opstelling op de tafel gedaan op een ondergrond die het werkveld markeert. Met behulp van kleine voorwerpen en miniatuurtjes wordt een opstelling gedaan aan de hand van een vraag. Door het opstellen van de ‘figuurtjes’ , wordt er zichtbaar en voelbaar wat er speelt en leeft in de vraagsteller. Door gebruik te maken van de ‘felt sense’ en innerlijke waarnemingen, krijgt de vraagsteller  verheldering, inzicht en antwoord op zijn/haar vraag.  

Heling en integratie

Als geregistreerd Lichaamsgerichte therapeut,  werk ik sinds 2008 vanuit mijn praktijk te Amersfoort, voor mensen met een persoonlijke hulpvraag op gebied van psychische, fysieke en/of geestelijke gezondheid, groei, trauma’s, welzijn en ontwikkeling. Lees meer…

Contact

Witte de Withstraat 31 
3814 TA Amersfoort 

T 033 4728917
M 06 20891191
welkom@eigem.nu